L’impact des documents authentiques dans le développement de la compétence communicative
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
233 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-19 19:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:811.133.1 (26)
General questions of didactics and method (824)
Gallo-Romance / Gallo-Romanic languages (171)
SM ISO690:2012
ZDRAGUŞ, Vera. L’impact des documents authentiques dans le développement de la compétence communicative. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 395-401. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

L’impact des documents authentiques dans le développement de la compétence communicative


CZU: 37.02:811.133.1
Pag. 395-401

Zdraguş Vera
 
Université d’Etat de Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 16 februarie 2020


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>L&rsquo;impact des documents authentiques dans le d&eacute;veloppement de la comp&eacute;tence communicative</p>">
<meta name="citation_author" content="Zdraguş Vera">
<meta name="citation_publication_date" content="2019">
<meta name="citation_collection_title" content="Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice">
<meta name="citation_volume" content="Vol. 3">
<meta name="citation_firstpage" content="395">
<meta name="citation_lastpage" content="401">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/395-401.pdf">