Dezvoltarea creativităţii în procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură română
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
320 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-17 09:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:[811.135.1+821.135.1] (18)
General questions of didactics and method (815)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (1094)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (1551)
SM ISO690:2012
CRĂCIUN, Alexandra. Dezvoltarea creativităţii în procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură română. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 41-47. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Dezvoltarea creativităţii în procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură română


CZU: 37.02:[811.135.1+821.135.1]
Pag. 41-47

Crăciun Alexandra
 
Liceul Teoretic "Mihai Marinciuc", Chisinau
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Crăciun, A.G.</dc:creator>
<dc:date>2019</dc:date>
<dc:source>Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice (Vol. 3) 41-47</dc:source>
<dc:title><p>Dezvoltarea creativităţii &icirc;n procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură rom&acirc;nă</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>