Dezvoltarea creativităţii în procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură română
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
321 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-17 09:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:[811.135.1+821.135.1] (18)
General questions of didactics and method (815)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (1094)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (1551)
SM ISO690:2012
CRĂCIUN, Alexandra. Dezvoltarea creativităţii în procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură română. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 41-47. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Dezvoltarea creativităţii în procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură română


CZU: 37.02:[811.135.1+821.135.1]
Pag. 41-47

Crăciun Alexandra
 
Liceul Teoretic "Mihai Marinciuc", Chisinau
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Crăciun, A.G.</creatorName>
<affiliation>Liceul Teoretic "Mihai Marinciuc", Chisinau, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Dezvoltarea creativităţii &icirc;n procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură rom&acirc;nă</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-76-270-0</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>37.02:[811.135.1+821.135.1]</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>