Dezvoltarea creativităţii în procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură română
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
319 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-17 09:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:[811.135.1+821.135.1] (18)
General questions of didactics and method (815)
Balkan Romance / Balkan Romanic languages (1094)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (1551)
SM ISO690:2012
CRĂCIUN, Alexandra. Dezvoltarea creativităţii în procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură română. In: Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice. Vol. 3, 1-2 martie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2019, pp. 41-47. ISBN 978-9975-76-270-0.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 3, 2019
Conferința "Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice"
Chişinău, Moldova, 1-2 martie 2019

Dezvoltarea creativităţii în procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură română


CZU: 37.02:[811.135.1+821.135.1]
Pag. 41-47

Crăciun Alexandra
 
Liceul Teoretic "Mihai Marinciuc", Chisinau
 
Disponibil în IBN: 15 februarie 2020


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-95381</doi_batch_id>
<timestamp>1638603660</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-76-270-0</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Dezvoltarea creativităţii &icirc;n procesul studierii liricii filosofice la lecţiile de limbă şi literatură rom&acirc;nă</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Alexandra</given_name>
<surname>Crăciun</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>41</first_page>
<last_page>47</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>