Perspective de utilizare a încălzitoarelor solare de apa menajeră in Republica Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
670 0
SM ISO690:2012
ERMURAŢCHII, Vladimir; POSTOLATI, Vitali; COPTIUC, E. Perspective de utilizare a încălzitoarelor solare de apa menajeră in Republica Moldova. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 2(10), pp. 64-71. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(10) / 2009 / ISSN 1857-0070

Perspective de utilizare a încălzitoarelor solare de apa menajeră in Republica Moldova

Pag. 64-71

Ermuraţchii Vladimir, Postolati Vitali, Coptiuc E
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

В работе рассмотрены технико-экономические показатели солнечных нагревателей воды для разных уровней их стоимости и производительности. Показаны границы возможных сочетаний этих величин, при которых потребитель может принять решение об использовании солнечных нагревателей воды.

In articol sunt examinaţi indicii tehnico-economici ai încălzitoarelor solare de apa menajeră in cazurile diferitor niveluri ai costurilor in corelaţie cu productivitatea lor. Sunt arătate limitele combinaţiilor indicilor de cost si productivitate al încălzitoarelor solare, conform cărora consumatorul poate lua decizia de a selecta modelul concret de încălzitor solar optimal pentru condiţiile climaterice in locul instalării.

Technical and economical indicators of solar heaters of water for different levels of their cost and productivity are presented in this article. Borders of the possible combinations of these values at which the consumer can make the decision for using of solar heaters of water are shown.

Cuvinte-cheie
солнечные нагреватели воды, технико-экономические показатели