Impactul tarifelor zonale în sistemul energetic naţional Zonal Tariff Impact in the National Energy System
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
669 3
Ultima descărcare din IBN:
2018-08-17 22:31
SM ISO690:2012
COMENDANT, Ion. Impactul tarifelor zonale în sistemul energetic naţional Zonal Tariff Impact in the National Energy System . In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 2(10), pp. 13-20. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2(10) / 2009 / ISSN 1857-0070

Impactul tarifelor zonale în sistemul energetic naţional Zonal Tariff Impact in the National Energy System

Pag. 13-20

Comendant Ion
 
Institute of Power Engineering of ASM
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

Sunt determinate impacturile economice asupra distribuitorilor de energie electrice şi consumatorului concret în urma punerii în aplicare a tarifelor zonale pe piaţa energiei electrice din R. Moldova. Sunt identificate măsurile spre stimularea pronunţată a curbii sarcinii de consum.

The economical impacts are determined for distribution companies and concrete consumer when zone tariffs are applied in the power market of the R. of Moldova. The measures are identified to increase the stimulation of smoothing the consumer’s load curve.

Определен экономический эффект по отношению к распределительным сетям и конкретному потребителю если бы внедрялись зональные тарифы на рынке электрической энергии Республики Молдова. Выявлены меры по усилению стимулирования выравнивания графика нагрузки.

Cuvinte-cheie
tarife zonale, impactul economic, tarif la consumatori, aplatizarea curbei

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Comendant, I.T.</dc:creator>
<dc:date>2009-04-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'>Sunt determinate impacturile economice asupra distribuitorilor de energie electrice şi
consumatorului concret în urma punerii în aplicare a tarifelor zonale pe piaţa energiei electrice din
R. Moldova. Sunt identificate măsurile spre stimularea pronunţată a curbii sarcinii de consum.</dc:description>
<dc:description xml:lang='en'>The economical impacts are determined for distribution companies and concrete consumer when zone tariffs
are applied in the power market of the R. of Moldova. The measures are identified to increase the stimulation of
smoothing the consumer’s load curve.</dc:description>
<dc:description xml:lang='ru'>Определен экономический эффект по отношению к распределительным сетям и конкретному
потребителю если бы внедрялись зональные тарифы на рынке электрической энергии Республики Молдова.
Выявлены меры по усилению стимулирования выравнивания графика нагрузки.</dc:description>
<dc:source>Problemele Energeticii Regionale 10 (2) 13-20</dc:source>
<dc:subject>tarife zonale</dc:subject>
<dc:subject>impactul economic</dc:subject>
<dc:subject>tarif la consumatori</dc:subject>
<dc:subject>aplatizarea curbei</dc:subject>
<dc:title>Impactul tarifelor zonale în sistemul energetic naţional Zonal Tariff Impact in the National Energy System
</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>