Efectul unor compuși de tip citokininic asupra status-ului apei şi protecţiei antioxidante la plantele de soia în condiţii de secetă
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
435 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-23 15:23
SM ISO690:2012
ŞTEFÎRŢĂ, Anastasia; BRÂNZĂ, Lilia; BULHAC, Ion; COROPCEANU, Eduard; BUCEACEAIA, Svetlana. Efectul unor compuși de tip citokininic asupra status-ului apei şi protecţiei antioxidante la plantele de soia în condiţii de secetă. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Editia a V-a, 21-22 octombrie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Centrul Editorial-Poligrafic al USM, 2019, p. 127. ISBN 978-9975-56-695-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a V-a, 2019
Conferința "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
5, Chișinău, Moldova, 21-22 octombrie 2019

Efectul unor compuși de tip citokininic asupra status-ului apei şi protecţiei antioxidante la plantele de soia în condiţii de secetă

DOI: https://doi.org/10.53040/9789975566957.121

Pag. 127-127

Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Bulhac Ion, Coropceanu Eduard, Buceaceaia Svetlana
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
 
Disponibil în IBN: 7 februarie 2020