Acumulator cu apă a energiei solare
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
513 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-08-17 11:44
SM ISO690:2012
KAPRALOV, Anatoli. Acumulator cu apă a energiei solare. In: Problemele Energeticii Regionale. 2009, nr. 3(11), pp. 34-41. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 3(11) / 2009 / ISSN 1857-0070

Acumulator cu apă a energiei solare

Pag. 34-41

Kapralov Anatoli
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Представлена конструкция простого солнечного нагревателя воды на санитарно- бытовые нужды для сельских и пригородных потребителей в весенне-летний период и результаты натурных испытаний такого полномасштабного нагревателя.

Este prezentatâ construcţia încâlzitorului solar simplu de apă utilizat în scopuri sanitaro-menajere pentru consumatorii rurari şi din suburbii în perioada primâvară-vară şi rezultatele testerilor în natura a acestui încălzitor.

It is presented the construction of a simple solar water heater for sanitary needs of the rural and suburban consumers and its field tests results.

Cuvinte-cheie
солнечная радиация,

прозрачная теплоизоляция