Multiplicarea soiului de Maceș Can prin vitroculturi
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
260 0
SM ISO690:2012
CIORCHINA, Nina; ROŞCA, Ion; SOFRONII, Maria; CUZMINA, Elvira. Multiplicarea soiului de Maceș Can prin vitroculturi. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională. Ediţia V-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Tipografia "Print-Caro", 2019, p. 32. ISBN 978-9975-56-695-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia V-a, 2019
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
IV-a, Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016

Multiplicarea soiului de Maceș Can prin vitroculturi


Pag. 32-32

Ciorchina Nina, Roşca Ion, Sofronii Maria, Cuzmina Elvira
 
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
 
Disponibil în IBN: 5 februarie 2020