Tendinţe noi de funcţionare a pieţelor financiare internaţionale
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
590 30
Ultima descărcare din IBN:
2023-05-14 14:22
SM ISO690:2012
CHIRIAC, Natalia. Tendinţe noi de funcţionare a pieţelor financiare internaţionale. In: Teoria şi practica administrării publice, 22 mai 2012, Chișinău. Chisinau, Moldova: S.C. „Garamont-Studio” S.R.L., 2012, pp. 237-239. ISBN 978-9975-4107-8-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Teoria şi practica administrării publice 2012
Conferința "Teoria şi practica administrării publice"
Chișinău, Moldova, 22 mai 2012

Tendinţe noi de funcţionare a pieţelor financiare internaţionale

New trends of international financial markets functioning

Новые тенденции функционирования международных финансовых рынков


Pag. 237-239

Chiriac Natalia
 
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
 
Disponibil în IBN: 4 februarie 2020


Rezumat

The international financial market developments is a result of needs expressed by investors and by those wishing to place their financial capital. The international banks have an important role in the development and issuance procedures. 

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-94020</cfResPublId>
<cfResPublDate>2012</cfResPublDate>
<cfStartPage>237</cfStartPage>
<cfISBN> 978-9975-4107-8-6</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/94020</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Tendinţe noi  de funcţionare  a pieţelor financiare internaţionale</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The international financial market developments is a result of needs expressed by investors and by those wishing to place their financial capital. The international banks have an important role in the development and issuance procedures.</p><p>&nbsp;</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-53831</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-53831</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-53831-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2012T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Кирияк</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Наталия</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>