Apotropaioane din cetăţile Ţării Moldovei
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
475 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-09 16:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
904:728.81(478) (10)
Cultural remains of historical times (130)
Architecture (505)
SM ISO690:2012
ŞLAPAC, Mariana. Apotropaioane din cetăţile Ţării Moldovei. In: Heraldica Moldaviae. 1 ianuarie 2019, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2019, pp. 75-88. ISBN 978-9975-87-450-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Heraldica Moldaviae 2019
Conferința "Heraldica Moldaviae"
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2019

Apotropaioane din cetăţile Ţării Moldovei

CZU: 904:728.81(478)

Pag. 75-88

Şlapac Mariana
 
Institutul Patrimoniului Cultural
 
Disponibil în IBN: 30 ianuarie 2020


Rezumat

În prezenta lucrare sunt examinate câteva apotropaioane existente în cetăţile medievale moldoveneşti. Din categoria simbolurilor protectoare face parte misteriosul semn al labirintului. Cunoscut încă din perioada preistorică de mai multe popoare, el este utilizat pe parcursul întregului Ev Mediu în construcţii defensive, eclesiastice, funerare ş.a. Labirintul îmbină motivul deschis al spiralei cu cel închis al împletiturii. Un apotropaion de acest tip în variantă asemănătoare cu hieroglifa egipteană „adăpost” sau cu meandrul grecesc („labirintul veşnic”) a existat pe un petroglif din cetatea Bender, fiind înzidit într-o curtină între două bastioane. Următorul semn protector considerat foarte puternic este cârligul. El aminteşte litera latină S şi reprezintă un motiv decorativ vechi cu o arie de răspândire destul de vastă, fiind prezent în ceramică, vestimentaţie, piese de bijuterie, covoare ş.a. În Orient cârligul este numit „gâtul cămilei” şi „coada câinelui”, iar două cârlige plasate în oglindă se numesc „urma cămilei”. În spaţiul românesc, semnul în cauză este cunoscut sub denumirea de „cârligul ciobanului” sau „ciocă”, care, se credea, că protejează de la deochi. Un astfel de semn a fost incizat în scopuri protectoare pe turnul de intrare al fortificaţiei de la Hotin. Din grupul apotropaioanelor vechi face parte inima. În Evul Mediu alături de reprezentarea reală a inimii se folosea şi un semn stilizat, asemănător cu figura geometrică cardioida pe care îl regăsim în artă, arhitectură şi izvoare epigrafice. La catolici Inima Sacră (Sacre Coeur) redată în formula naturalistă şi încununată cu o cruce latină simboliza legătura dintre uman şi divin. Musulmanii scriau pe amulete în formă de inimi sure din Coran pentru a se feri de primejdii şi deochi. Puterea benefică a inimii era combinată adesea cu cea a talismanului Nazar boncuğu („ochiul Fatimei”, „ochiul norocos”, „ochiul rău”, „ochiul albastru”). Acest semn original este atestat în cetatea Hotin. Din categoria sculpturilor protectoare medievale fac parte garguiele, himerele şi grotescurile. Se considera că ele îi speriau pe duşmani şi alungau forţele malefice. Acest tip de apotropaioane a existat şi în Ţara Moldovei. Unele săli ale Cetăţii de Scaun a Sucevei au fost decorate cu sculpturi zoomorfe realizate ca grotescuri. S-a păstrat un fragment al unui capitel cu cap de maimuţă, găsit în hala de jos a fortificaţiei.

The mysterious sign of the labyrinth as the network of winding roads with the Supreme Center belongs to the category of protective signs, existing in the fortresses of the Moldavian Principality. A protective signs as a version like the Egyptian hieroglyph “shelter” or the Greek meander existed on a petroglyph of the Bender fortress and set in a courtyard between two bastions. The next protective sign is a hook considered as very strong one. It reminds the Latin letter “S” and represents an ancient decorative motif, being present in architecture, ceramics, ornaments, clothing and so on. It’s regarded as a strong sign which could guard against the evil eye. In the Romanian space this sign is known as the “shepherd’s hook” or “choka”, which is believed to defend against the “the devil eye”. A protective sign like “S” was on the entrance to the Hotin fortification. A sign heart refers to the group of ancient protective symbols. With time, the real representation of the heart has been replaced by the stylized one that we find in art, architecture and various epigraphic sources. An old sufi symbol is “winged heart” or “flying heart”. In Turkey, Uzbekistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Iran and Armenia the heart power is often combined with the Nazar boncuğu talisman, which protects from the “toxic” looks and negative energies. This original sign is also existed in the Moldavian Principality. Earlier in the Hotin fortress three heart-shaped signs could be seen there as two ones with Nazar boncuğu and the third sign was without an eye. All of these signs could be some emblems of the Janissary ortas situated in the fortresses. There were also the guard zoomorphic sculptures in the Moldavian Principality. The capitol in the form of a monkey’s head was preserved once in one of the halls of the Ruling Fortress of Suceava.

Cuvinte-cheie
apotropaion, simbolul „labirintul”, simbolul „cârligul”, simbolul „inima”, Nazar boncuğu, sculptură protectoare, sculptură-grotesc,

protective sign, „labyrinth” symbol, „hook” symbol, „heart” symbol, Nazar boncuğu, protective sculpture, sculpture-grotesque

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Şlapac, M.E.</dc:creator>
<dc:date>2019</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>&Icirc;n prezenta lucrare sunt examinate c&acirc;teva apotropaioane existente &icirc;n cetăţile medievale moldoveneşti. Din categoria simbolurilor protectoare face parte misteriosul semn al labirintului. Cunoscut &icirc;ncă din perioada preistorică de mai multe popoare, el este utilizat pe parcursul &icirc;ntregului Ev Mediu &icirc;n construcţii defensive, eclesiastice, funerare ş.a. Labirintul &icirc;mbină motivul deschis al spiralei cu cel &icirc;nchis al &icirc;mpletiturii. Un apotropaion de acest tip &icirc;n variantă asemănătoare cu hieroglifa egipteană &bdquo;adăpost&rdquo; sau cu meandrul grecesc (&bdquo;labirintul veşnic&rdquo;) a existat pe un petroglif din cetatea Bender, fiind &icirc;nzidit &icirc;ntr-o curtină &icirc;ntre două bastioane. Următorul semn protector considerat foarte puternic este c&acirc;rligul. El aminteşte litera latină S şi reprezintă un motiv decorativ vechi cu o arie de răsp&acirc;ndire destul de vastă, fiind prezent &icirc;n ceramică, vestimentaţie, piese de bijuterie, covoare ş.a. &Icirc;n Orient c&acirc;rligul este numit &bdquo;g&acirc;tul cămilei&rdquo; şi &bdquo;coada c&acirc;inelui&rdquo;, iar două c&acirc;rlige plasate &icirc;n oglindă se numesc &bdquo;urma cămilei&rdquo;. &Icirc;n spaţiul rom&acirc;nesc, semnul &icirc;n cauză este cunoscut sub denumirea de &bdquo;c&acirc;rligul ciobanului&rdquo; sau &bdquo;ciocă&rdquo;, care, se credea, că protejează de la deochi. Un astfel de semn a fost incizat &icirc;n scopuri protectoare pe turnul de intrare al fortificaţiei de la Hotin. Din grupul apotropaioanelor vechi face parte inima. &Icirc;n Evul Mediu alături de reprezentarea reală a inimii se folosea şi un semn stilizat, asemănător cu figura geometrică cardioida pe care &icirc;l regăsim &icirc;n artă, arhitectură şi izvoare epigrafice. La catolici Inima Sacră (Sacre Coeur) redată &icirc;n formula naturalistă şi &icirc;ncununată cu o cruce latină simboliza legătura dintre uman şi divin. Musulmanii scriau pe amulete &icirc;n formă de inimi sure din Coran pentru a se feri de primejdii şi deochi. Puterea benefică a inimii era combinată adesea cu cea a talismanului Nazar boncuğu (&bdquo;ochiul Fatimei&rdquo;, &bdquo;ochiul norocos&rdquo;, &bdquo;ochiul rău&rdquo;, &bdquo;ochiul albastru&rdquo;). Acest semn original este atestat &icirc;n cetatea Hotin. Din categoria sculpturilor protectoare medievale fac parte garguiele, himerele şi grotescurile. Se considera că ele &icirc;i speriau pe duşmani şi alungau forţele malefice. Acest tip de apotropaioane a existat şi &icirc;n Ţara Moldovei. Unele săli ale Cetăţii de Scaun a Sucevei au fost decorate cu sculpturi zoomorfe realizate ca grotescuri. S-a păstrat un fragment al unui capitel cu cap de maimuţă, găsit &icirc;n hala de jos a fortificaţiei.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The mysterious sign of the labyrinth as the network of winding roads with the Supreme Center belongs to the category of protective signs, existing in the fortresses of the Moldavian Principality. A protective signs as a version like the Egyptian hieroglyph &ldquo;shelter&rdquo; or the Greek meander existed on a petroglyph of the Bender fortress and set in a courtyard between two bastions. The next protective sign is a hook considered as very strong one. It reminds the Latin letter &ldquo;S&rdquo; and represents an ancient decorative motif, being present in architecture, ceramics, ornaments, clothing and so on. It&rsquo;s regarded as a strong sign which could guard against the evil eye. In the Romanian space this sign is known as the &ldquo;shepherd&rsquo;s hook&rdquo; or &ldquo;choka&rdquo;, which is believed to defend against the &ldquo;the devil eye&rdquo;. A protective sign like &ldquo;S&rdquo; was on the entrance to the Hotin fortification. A sign heart refers to the group of ancient protective symbols. With time, the real representation of the heart has been replaced by the stylized one that we find in art, architecture and various epigraphic sources. An old sufi symbol is &ldquo;winged heart&rdquo; or &ldquo;flying heart&rdquo;. In Turkey, Uzbekistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Iran and Armenia the heart power is often combined with the Nazar boncuğu talisman, which protects from the &ldquo;toxic&rdquo; looks and negative energies. This original sign is also existed in the Moldavian Principality. Earlier in the Hotin fortress three heart-shaped signs could be seen there as two ones with Nazar boncuğu and the third sign was without an eye. All of these signs could be some emblems of the Janissary ortas situated in the fortresses. There were also the guard zoomorphic sculptures in the Moldavian Principality. The capitol in the form of a monkey&rsquo;s head was preserved once in one of the halls of the Ruling Fortress of Suceava.</p></dc:description>
<dc:source>Heraldica Moldaviae () 75-88</dc:source>
<dc:subject>apotropaion</dc:subject>
<dc:subject>simbolul „labirintul”</dc:subject>
<dc:subject>simbolul „cârligul”</dc:subject>
<dc:subject>simbolul „inima”</dc:subject>
<dc:subject>Nazar boncuğu</dc:subject>
<dc:subject>sculptură protectoare</dc:subject>
<dc:subject>sculptură-grotesc</dc:subject>
<dc:subject>protective sign</dc:subject>
<dc:subject>„labyrinth” symbol</dc:subject>
<dc:subject>„hook” symbol</dc:subject>
<dc:subject>„heart” symbol</dc:subject>
<dc:subject>Nazar boncuğu</dc:subject>
<dc:subject>protective sculpture</dc:subject>
<dc:subject>sculpture-grotesque</dc:subject>
<dc:title><p>Apotropaioane din cetăţile Ţării Moldovei</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>