Studiu privind necesitățile de formare profesională a personalului de specialitate din bibliotecile instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
412 25
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-22 11:47
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005.963:027.7-051 (1)
Fields of management (203)
Librarianship (506)
SM ISO690:2012
POVESTCA, Lilia. Studiu privind necesitățile de formare profesională a personalului de specialitate din bibliotecile instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova. In: Magazin bibliologic. 2019, nr. 3-4, pp. 93-107. ISSN 1857-1476.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Magazin bibliologic
Numărul 3-4 / 2019 / ISSN 1857-1476

Studiu privind necesitățile de formare profesională a personalului de specialitate din bibliotecile instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova

A study on necessity of professional education for library personnel from the libraries of higher education system of R

CZU: 005.963:027.7-051

Pag. 93-107

Povestca Lilia
 
Biblioteca Naţională a Republicii Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 ianuarie 2020


Rezumat

Identificarea cerințelor de formare profesională continuă și stabilirea conținutului programelor de pregătire a personalului de specialitate din instituțiile de învățământ superior este o activitate complexă, care trebuie să ia în considerare mai mulți factori: nivelul de pregătire, cunoștințe, experiențe, vârstă, studii, atitudine etc. Articolul reflectă rezultatele unui studiu privind necesitățile de formare profesională a personalului de specialitate din bibliotecile instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova.

Identifying the requirements of continuous professional education and establishing the content of training programs for library personnel in the higher education institutions is a complex activity, which must take into account several factors: the level of training, knowledge, experiences, age, studies, attitude etc. The article reflects the results of a study on the professional education needs of specialized personnel from the libraries of the higher education institutions in the Republic of Moldova.

Cuvinte-cheie
competențe, formare profesională, dezvoltare profesională, personal de bibliotecă,

skills, vocational training, professional development, library staff

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Studiu privind necesitățile de formare profesională a personalului de specialitate din bibliotecile instituțiilor de &icirc;nvățăm&acirc;nt superior din Republica Moldova</p>">
<meta name="citation_author" content="Povestca Lilia">
<meta name="citation_publication_date" content="2019/12/27">
<meta name="citation_journal_title" content="Magazin bibliologic">
<meta name="citation_issue" content="3-4">
<meta name="citation_firstpage" content="93">
<meta name="citation_lastpage" content="107">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/93-107_0.pdf">