Формирование фонетических навыков на начальном этапе
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
474 6
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-18 11:08
SM ISO690:2012
ПОМЕЛЬНИКОВА, Анна. Формирование фонетических навыков на начальном этапе. In: Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 25 mai 2011, Bălți. Bălţi: Tipografia Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2011, pp. 243-244. ISBN 978-9975-50-060-9 .
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective 2011
Conferința "Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective"
Bălți, Moldova, 25 mai 2011

Формирование фонетических навыков на начальном этапе


Pag. 243-244

Помельникова Анна
 
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
 
Disponibil în IBN: 23 ianuarie 2020


Rezumat

Comunicarea constituie una dintre componentele de bază ale societăţii umane. Pronunţarea corectă este indispensabilă pentru realizarea unei comunicări eficiente, întrucît ea afectează perceperea sensului cuvîntului. Pronunţarea defectuoasă a unor sunete poate afecta înţelegerea sensului şi duce la eşuarea comunicării. Din acest motiv, este deosebit de importantă orientarea, în procesul instruirii, pe formarea unor abilităţi fonetice în pronunţare, în baza cunoaşterii sistemului fonetic al limbii native şi al limbii însuşite, în vederea evitării greşelilor de pronunţare.  

 Communication is the most important component of any human society. Correct pronunciation is necessary for proper communication because the pronunciation affects the understanding of the meanings of the words. If the sound of a word differs it may lead the listener to incomprehension and provoke a failure of communication. In this aspect, it is very important for a learner to focus on acquiring phonetic skills from the very beginning, basing on knowledge of the phonetic systems of native and foreign languages that helps to avoid mistakes in pronunciation.  

Cuvinte-cheie
fonetică, abilităţi, pronunțare, interferenţa, limbă nativă, limbă străină,

phonetics, skills, pronunciation, interference, native language, foreign language