Lectura comparată a poemelor Fugă macabră de Paul Celan şi Fugă basarabeană de Em. Galaicu-Păun
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
643 9
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-27 09:59
SM ISO690:2012
LEAHU, Nicolae. Lectura comparată a poemelor Fugă macabră de Paul Celan şi Fugă basarabeană de Em. Galaicu-Păun. In: Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 25 mai 2011, Bălți. Bălţi: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, 2011, pp. 221-224. ISBN 978-9975-50-060-9 .
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective 2011
Conferința "Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective"
Bălți, Moldova, 25 mai 2011

Lectura comparată a poemelor Fugă macabră de Paul Celan şi Fugă basarabeană de Em. Galaicu-Păun


Pag. 221-224

Leahu Nicolae
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
 
Disponibil în IBN: 22 ianuarie 2020


Rezumat

Punînd faţă în faţă două texte de mare intensitate lirică (Fugă macabră de Paul Celan şi Fugă basarabeană de Emilian Galaicu-Păun), articolul surprinde încercarea – izbutită! – a unui poet contemporan de a rescrie (într-un gest în regim de mepriză poetică) tragicul poem al unui ilustru predecesor, nume de referinţă al poeziei europene moderne.  

Correlating two texts of great lyric intensity (Macabre Run by Paul Celan and Bessarabean Run by Em. Galaicu-Paun) the article is a successful attempt of a contemporary poet in rewriting (in a gesture of poetic disdain) the tragic poem of an illustrious predecessor, a name of reference in contemporary European poetry.  

Cuvinte-cheie
lectură comparată, mepriză, poetică, formă muzicală, motiv, laitmotiv, structură repetitivcontrapunctică, ritm, poliglosie,

comparative reading, poetic disdain, musical form, leitmotif, repetitive-counterpoint structure, rhythm, polyglotism