Lexie* și lexicografie** ale discursului diplomatic
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
468 6
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-31 23:05
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
81’42:327 (2)
Linguistics and languages (4059)
International relations. World, global politics. International affairs. Foreign policy (1245)
SM ISO690:2012
MANOLI, Ion. Lexie* și lexicografie** ale discursului diplomatic. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice). 2019, nr. 10(130), pp. 59-65. ISSN 1811-2668.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Numărul 10(130) / 2019 / ISSN 1811-2668 /ISSNe 2345-1009

Lexie* și lexicografie** ale discursului diplomatic

Lexie and lexicography – of the diplomatic discourse

CZU: 81’42:327

Pag. 59-65

Manoli Ion
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2020


Rezumat

În prezentul articol termenul lexie este utilizat în prima sa semnificație directă: unitate minimal-funcțională și semni-ficativă actualizată într-un discurs (juridic, diplomatic, acaemic etc). Cunoaștem așa-zisă lexie simplă: diplomat, diploma-tic, diplomație, a diplomatiza, diplo (formă abreviată prin apocopă) și lexia complexă, telescopică, care conține 2-3 părți structurale: diplomația-panda (în fr. panda-diplomatie), diplomația neutră (în fr. diplomatie blance), diplomația macro-no-merkeliană (în fr. diplomatie macrono-merkelienne). Lexia de natură complexă în discursul diplomatic formează o unitate minimală, stereotipă, iar numărul acestora în ultimul timp devine tot mai mare: corespondență diplomatică, valiză diplomatică, incidente diplomatice, misiune/misiuni diplomatică/diplomatice. În lingvistică contemporană Bernard Pottier a susținut și a valorificat această distincție mai ales atunci când vorbim de clasificarea și natura părților de vorbire, propu-nând ca în locul unității le mot să se folosească termenul la lexie. Conform acestei teorii, comportamentul sintactic al structurilor de tipul faire la diplomatie des coulisses, mener une panda-diplomatie, passer un test diplomatique ne permite să clasăm aceste lexii în categoriile gramaticale respective: substantive, verbe, nume compuse etc. A doua noțiune de bază din acest articol este lexicografia diplomației contemporane

In this communication the term lexie is used in its first sense: minimal functional and significant unit of speech. We distinguish the simple lexicon: diplomat, diplomatic, diplomatist, diplomatically, diplo (as an abbreviation by apocope) and the complex one which contains several words in the process of integration or already integrated: panda diplomacy, white diplomacy, macro merkelian diplomacy. The complex lexicon is a fixed sequence: correspondence, diplomatic bag, complications, diplomatic incidents, diplomatic mission. Later Bernard Pottier had proposed that the traditional distinction of parts of discourse should take the lexis as the basic unit and no longer the word. Indeed, the syntactic behavior of diplomacy behind the scenes, conducting a panda-diplomacy, passing a diplomatic test encourages to classify this lexis in the respective grammatical categories: noun, compound noun, verb. The second notion of this article is the lexicography of contemporary diplomacy. With the unprecedented development of technical means of communication and information, which save time, enlarge spaces, multiply interactions, diplomacy in the broad sense is more than ever an instrument of influence, improvement, things'', especially in the construction of peace and through global or regional processes of negotiation. In short, there is probably a need for an instrument / lexicographic instruments in this important area of international life. What is the state of diplomatic lexicography right now? What sources are we still lacking, because the contemporary reader needs to quickly acquire many general and specialized terms that are part of the so-called status quo? (jargon) community diplomacy, but also familiar and popular media terms.

Cuvinte-cheie
lexie, discurs diplomatic, lexicografia domeniului diplomatic, conotație diplomatică, frazeologia diplomatică,

lexicon, diplomatic speech, diplomatic lexicography, diplomatic connotation, diplomatic maxim, diplomatic phraseology