Dimensiunea enciclopedică a formării competenţelor profesorului de educaţie muzicală
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
600 4
Ultima descărcare din IBN:
2024-01-31 08:31
SM ISO690:2012
TETELEA, Margarita. Dimensiunea enciclopedică a formării competenţelor profesorului de educaţie muzicală. In: Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective: Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 25 mai 2011, Bălți. Bălţi: Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi, 2011, pp. 67-69. ISBN 978-9975-50-060-9 .
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective 2011
Conferința "Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective"
Bălți, Moldova, 25 mai 2011

Dimensiunea enciclopedică a formării competenţelor profesorului de educaţie muzicală


Pag. 67-69

Tetelea Margarita
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
 
Disponibil în IBN: 20 ianuarie 2020


Rezumat

În articol sunt expuse unele probleme specifice, legate de formarea competenţelor profesorului de Educaţie muzicală în cadrul Facultăţii de Muzică şi Pedagogie muzicală. Aceste probleme ţin de o viziune integră asupra procesului formării specialistului în domeniu şi sunt axate pe o dimensiune enciclopedică, care presupune integrarea mai multor domenii tangenţiale muzicii şi pedagogiei muzicale în pregătirea profesorului de Educaţie muzicală. Tot aici sunt reflectate şi finalităţile formării competenţelor profesorului de Educaţie muzicală cu ulterioara lui activitate profesională.  

Dans cet article sont exposés certains problèmes spécifiques, liés à la formation des compétences de l’enseignant d’éducation musicale à la Faculté de Musique et de Pédagogie musicale. Ces problèmes portent sur une vision intègre en ce qui concerne le processus de formation du spécialiste dans le domaine et sont axés sur une dimension encyclopédique qui suppose l’intégration  de plusieurs domaines  tangentiels à la musique et à la pédagogie musicale dans la formation de l’enseignant d’éducation musicale. De même, y sont reflétés les finalités de la formation des compétences de l’enseignant d’éducation musicale avec son activité professionnelle ultérieure.  

Cuvinte-cheie
dimensiune enciclopedică, competenţă, educaţie muzicală, pedagogie muzicală, cultura profesională, activitate artistică, învăţământ muzical,

dimension encyclopédique, compétence, éducation musicale, pédagogie musicale, culture professionnelle, activité artistique, enseignement musical