Termenul justificativ de menţinere a persoanei în calitate de învinuit
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
863 17
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-09 13:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.22 (211)
Criminal law proper (901)
SM ISO690:2012
PĂUN, Petru, BRAGARU, Alina. Termenul justificativ de menţinere a persoanei în calitate de învinuit. In: Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice, 2016, nr. XVI(1), pp. 83-86. ISSN 1857-0976.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Numărul XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976

Termenul justificativ de menţinere a persoanei în calitate de învinuit

The justification term for keeping a person accused

CZU: 343.22

Pag. 83-86

Păun Petru, Bragaru Alina
 
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 17 ianuarie 2020


Rezumat

Învinuitul este persoana fizică faţă de care s-a emis, în conformitate cu prevederile Codul de procedură penală al Republicii Moldova, o ordonanţă de punere sub învinuire. Legiuitorul nu a utilizat un termen concret care ar limita durata de menţinere a persoanei în calitate de învinuit. Este necesar ca persoana recunoscută într-o cauză penală în calitate de învinuit să nu fie menţinută multă vreme nejustificat în această calitate. Pentru a institui un echilibru echitabil şi a proteja persoana de acţiunile arbitrare a organului de urmărire penală este necesar ca Codul de procedură penală al Republicii Moldova să fie modificat în aşa fel în cât termenul de menţinere a persoanei în calitate de învinuit să nu depăşească 12 luni, iar cu acordul Procurorului General sau al adjuncţilor săi nu mai mult de 18 luni.

The accused is person to whom it was issued in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova, an order indictment. The legislator did not use a specific term that would limit the keeping of a person as an accused. The person recognized as an accused in a criminal case should not be unduly long maintained as such. To establish a fair balance and protect the person from arbitrary actions of the criminal investigative body is needed as the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova should be amended in such a way as the period of holding of the person as an accused does not exceed 12 months and with the consent of the General Prosecutor or his Vices no longer than 18 months.

Cuvinte-cheie
învinuit, termen rezonabil, 12 luni, libertatea persoanei, mod preferenţial, urmărire penală, proces echitabil,

accused, reasonable term, 12 months, person freedom, preferentially, prosecution, fair trial