Eminescu în viziunea transpersonală a lui Victor Teleucă
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
825 7
Ultima descărcare din IBN:
2024-03-26 14:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1.09 (635)
Literature of Balkan Romance / Romanic languages (2112)
SM ISO690:2012
GABURA, Dumitru. Eminescu în viziunea transpersonală a lui Victor Teleucă. In: Philologia, 2019, nr. 5-6(305-306), pp. 35-39. ISSN 1857-4300. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3566676
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Philologia
Numărul 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717

Eminescu în viziunea transpersonală a lui Victor Teleucă

Eminescu in the transpersonal view of Victor Teleucă

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3566676
CZU: 821.135.1.09

Pag. 35-39

Gabura Dumitru
 
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
 
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2020


Rezumat

The concepts of transpersonal psychology – meditation, extended consciousness, revelation, Id, Transcendent Id ... are found represented in the poem „Răsărit de Luceafăr„ which will serve as the object of our research, as well as in some articles published over time since 1975.

Conceptele psihologiei transpersonale – meditația, conștiința extinsă, revelația, Sinele, Sinele transcendent … se regăsesc reprezentate în poemul „Răsărit de Luceafăr”, care va servi drept obiect al cercetării noastre, precum și în câteva articole publicate de-a lungul timpului începând cu anul 1975

Cuvinte-cheie
overcoming the consciousness of the ego, the Id as a synthesis of the conscious, the subconscious and the superconscious, the extended consciousness, transcendence and cosmization,

depăşirea conştiinţei eului, Sinele ca sinteză a conştientului, subconştientului şi supraconştientului, conştiinţă extinsă, transcendere şi cosmizare

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Gabura, D.</dc:creator>
<dc:date>2019-01-27</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>The concepts of transpersonal psychology &ndash; meditation, extended consciousness, revelation, Id, Transcendent Id ... are found represented in the poem &bdquo;Răsărit de Luceafăr&bdquo; which will serve as the object of our research, as well as in some articles published over time since 1975.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='ro'><p>Conceptele psihologiei transpersonale &ndash; meditația, conștiința extinsă, revelația, Sinele, Sinele transcendent &hellip; se regăsesc reprezentate &icirc;n poemul &bdquo;Răsărit de Luceafăr&rdquo;, care va servi drept obiect al cercetării noastre, precum și &icirc;n c&acirc;teva articole publicate de-a lungul timpului &icirc;ncep&acirc;nd cu anul 1975</p></dc:description>
<dc:identifier>10.5281/zenodo.3566676</dc:identifier>
<dc:source>Philologia 305-306 (5-6) 35-39</dc:source>
<dc:subject>overcoming the consciousness of the ego</dc:subject>
<dc:subject>the Id as a synthesis of the conscious</dc:subject>
<dc:subject>the subconscious and the superconscious</dc:subject>
<dc:subject>the extended consciousness</dc:subject>
<dc:subject>transcendence and cosmization</dc:subject>
<dc:subject>depăşirea conştiinţei eului</dc:subject>
<dc:subject>Sinele ca sinteză a conştientului</dc:subject>
<dc:subject>subconştientului şi supraconştientului</dc:subject>
<dc:subject>conştiinţă extinsă</dc:subject>
<dc:subject>transcendere şi cosmizare</dc:subject>
<dc:title>Eminescu &icirc;n viziunea transpersonală a lui Victor Teleucă</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>