Reprezentările sociale ale școlii la părinți, profesori și elevi
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
536 12
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-02 20:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
316.6:37.01 (3)
Social psychology (890)
Fundamentals of education. Theory. Policy etc. (3570)
SM ISO690:2012
DOBOȘ, Cristina. Reprezentările sociale ale școlii la părinți, profesori și elevi. In: Interuniversitaria, Ed. 14, 3 mai 2018, Bălți. Bălți, Republica Moldova: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2019, Ediția 14, pp. 303-310. ISBN 978-9975-50-234-4..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Interuniversitaria
Ediția 14, 2019
Colocviul "Interuniversitaria"
14, Bălți, Moldova, 3 mai 2018

Reprezentările sociale ale școlii la părinți, profesori și elevi

CZU: 316.6:37.01

Pag. 303-310

Doboș Cristina
 
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
 
Disponibil în IBN: 16 ianuarie 2020


Rezumat

The school is a pillar of education. In recent years attests to the changes in the field of education. These changes influence the way of representing the school participants in the educational process. Therefore, we propose to elucidate the difference of the social representations of school to the parents, teachers and students

Cuvinte-cheie
social representation, school, students, teachers, parents, central node, peripheral elements