Particularităţile/ tipologia personalității creatoare (profesor/ elev/ student) în învățământul artistic
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
423 6
Ultima descărcare din IBN:
2020-07-20 19:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.954.4+37.036 (3)
Psychology (1818)
Education (8404)
SM ISO690:2012
ARBUZ-SPATARI, Olimpiada. Particularităţile/ tipologia personalității creatoare (profesor/ elev/ student) în învățământul artistic. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 21, Vol.4, 21-22 martie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2019, pp. 3-17. ISBN 978-9975-3370-5-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.4, 2019
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 21-22 martie 2019

Particularităţile/ tipologia personalității creatoare (profesor/ elev/ student) în învățământul artistic


CZU: 159.954.4+37.036
Pag. 3-17

Arbuz-Spatari Olimpiada
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2020


Rezumat

Based on the research on the particularities / typology of the creative personality (teacher / student / student) in artistic education, we have determined that creativity is the creative product, but also the creative process oriented towards problem-solving at the level of divergent thinking as well as the creative personality , which harnesses the global resources of the human psychic system. In this context, the interest in the issue of the development of the creative personality is in full consistency with the research of the particularities of the creative personality, with the development of the creative skills, the optimization of the specific attitudes for the plastic art, and the interaction of the creative attitudes with the creative skills. In artistic creativity, the psychological background of the creative personality is mainly reflected.