Организация методической работы с пейзажем в рамках школьной и вузовской программы
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
244 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-22 16:30
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.02:82.09 (4)
General questions of didactics and method (777)
Literary criticism. Literary studies (122)
SM ISO690:2012
ТОПОР, Габриэлла. Организация методической работы с пейзажем в рамках школьной и вузовской программы. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 21, Vol.3, 21-22 martie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2019, pp. 246-259. ISBN 978-9975-3370-4-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.3, 2019
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 21-22 martie 2019

Организация методической работы с пейзажем в рамках школьной и вузовской программы


CZU: 37.02:82.09
Pag. 246-259

Топор Габриэлла
 
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2020


Rezumat

This article focuses on up-to-date questions of teaching literature. Author considers methods of work with landscape pictures in the course of lessons of literature in school and University. Analyses of scenery during studying of artistic work allows to perceive literary text much deeper and with more vivid emotions. Work with landscape serves the idea of aesthetic education of students, teaches them to love and interpret nature, it educates thoughtful readers, who deeply feel nature and consciously perceive various literature art works.