Identitatea omului medieval: reprezentări și ipostaze
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
161 13
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-05 20:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
94:316.6”05...! (1)
General history (345)
Social psychology (546)
SM ISO690:2012
SAVA, Igor. Identitatea omului medieval: reprezentări și ipostaze. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 21, Vol.3, 21-22 martie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2019, pp. 154-165. ISBN 978-9975-3370-4-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.3, 2019
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 21-22 martie 2019

Identitatea omului medieval: reprezentări și ipostaze


CZU: 94:316.6”05...!
Pag. 154-165

Sava Igor
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2020


Rezumat

Identity is a term frequently used in social sciences in debates about the genesis of modern societies. The multitude of approaches has generated controversy concerning the defining structures of collective identities and their manifestations in certain contexts. For the followers of the constructivist perspective, the identities are builts, fluids and multiples. These defining features are determined by the contemporary phenomenon of globalization. The study proposes another way to analyze the collective identities of the typical medieval Europe. It refers to the correlation between language, ethnicity, confession and civilization in order to identify the dominant components in the identity structure of a human group.