Conflicte interetnice în Africa în ultima treime a secolului XX
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
169 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-12 17:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
323.15(675/676)(091) (1)
Nationalist, popular, ethnic movements and problems. National and ethnic minoritie (131)
SM ISO690:2012
CULEA, Stelian. Conflicte interetnice în Africa în ultima treime a secolului XX. In: Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”. Seria 21, Vol.3, 21-22 martie 2019, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: UPS „Ion Creangă”, 2019, pp. 131-138. ISBN 978-9975-3370-4-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.3, 2019
Conferința "Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului"
Seria XXI, Chișinău, Moldova, 21-22 martie 2019

Conflicte interetnice în Africa în ultima treime a secolului XX


CZU: 323.15(675/676)(091)
Pag. 131-138

Culea Stelian
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 15 ianuarie 2020


Rezumat

This article analyses the main causes that have triggered a great tragedy in Tropical Africa. The fight for power and resources between the Hutu and Tutsi ethnic groups in Rwanda has caused a great war, involving several African countries. As a result of this bloody conflict, millions of people were killed, wounded, and escaped to other countries.