«Свод памятников старины и археологических находок в Бессарабии» н. Могилянского и Я. Эбергардта
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
426 23
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-11 15:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
902/904(478) (73)
Archaeology (671)
Prehistory. Prehistoric remains, artefacts, antiquities (1532)
Cultural remains of historical times (2490)
SM ISO690:2012
САПОЖНИКОВ, Игорь; КАШУБА, Майя. «Свод памятников старины и археологических находок в Бессарабии» н. Могилянского и Я. Эбергардта. In: Tyragetia. Serie nouă. 2019, nr. 1(28), pp. 121-148. ISSN 1857-0240.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Tyragetia. Serie nouă
Numărul 1(28) / 2019 / ISSN 1857-0240 /ISSNe 2537-6330

«Свод памятников старины и археологических находок в Бессарабии» н. Могилянского и Я. Эбергардта

„Corpusul monumentelor antice şi al descoperirilor arheologice din Basarabia” al lui N.Mogilyansky şi Ya. Ebergardt

«Corpus of antiques and archaeological findings in Bessarabia» by N. Mogilyansky and
Ya. Ebergardt


CZU: 902/904(478)
Pag. 121-148

Сапожников Игорь1, Кашуба Майя2
 
1 Институт Археологии НАН Украины,
2 Институт Истории Материальной культуры, Российская Академия Наук
 
Disponibil în IBN: 10 ianuarie 2020


Rezumat

Articolul este rezervat analizei şi republicării exhaustive a puţin-cunoscutului „Corpus al monumentelor antice şi al descoperirilor arheologice din Basarabia”, alcătuit în anii 1913-1916, ca urmare a anchetării a 800 de respondenţi din localităţile Basarabiei. Acesta a fost elaborat de către savantul-vinificator N. Mogilyansky (1877-1966) şi funcționarul de stat Ya. Ebergardt (1887 - ?). Pe teritoriul a opt ţinuturi ale Basarabiei (actualmente Republica Moldova şi regiunile Cernăuţi şi Odesa, Ucraina) au fost repertoriate cca 1300 descoperiri: tumuli, necropole, fortificaţii, aşezări, valuri de pământ, peşteri, descoperiri monetare etc. Ca urmare a analizei conţinutului „Corpusului” s-a ajuns la concluzia că el poate prezenta un instrument de lucru în vederea localizării şi cercetării arheologice a siturilor necunoscute în prezent pentru arheologi.

The article is devoted to the analysis and republishment of the full version of the little-known «Corpus of Ancient Monuments and Archaeological Findings in Bessarabia», created in 1913-1916 by questioning of 800 local correspondents. It was created by the wine-maker N.K. Mogilyansky (1877-1966) and the official Ya.M. Ebergardt (1887 - ?). On the territory of eight districts of Bessarabia (now the Republic of Moldova, Odessa and Chernivtsi regions of Ukraine) about 1300 objects were taken into account: burial mounds, ancient cemeteries, ancient settlements and settlements, earthworks and other fortifications, caves, as well as finds of coins and other artifacts. The article contains an analysis of the «Corpus» and concluded that it is a living canvas of the collective folk notions about the antiquities of Bessarabia, as well as a road map for searching and excavating old and unknown archeological monuments.

Cuvinte-cheie
Бессарабия, Республика Молдова, области Украины, Н. Могилянский, Я. Эбергардт, свод памятников 1913-1916 гг., земляные валы, курганы, пещеры, остатки древних поселений, древние кладбища, монастыри и скиты, крепости и укрепления,

Basarabia, Republica Moldova, regiuni ale Ucrainei, N. Mogilyansky, Ya. Ebergardt, valuri de pământ, tumuli, peşteri, vestigii ale aşezărilor, cimitire vechi, mănăstiri şi schituri, fortificaţii,

Bessarabia, Republic of Moldova, regions of Ukraine, N. Mogilyansky, Ya. Ebergardt, Corpus of antiques 1913-1916, ramparts, mounds, caves, remains of ancient settlements, ancient cemeteries, monasteries and sketes, fortresses