Working with professor Nicolae Vulpe
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
390 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-21 21:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
51 (4228)
Mathematics (1261)
SM ISO690:2012
SCHLOMIUK, Dana. Working with professor Nicolae Vulpe. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica. 2019, nr. 2(90), pp. 154-160. ISSN 1024-7696.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Matematica
Numărul 2(90) / 2019 / ISSN 1024-7696

Working with professor Nicolae Vulpe

CZU: 51

Pag. 154-160

Schlomiuk Dana
 
Université de Montréal
 
Disponibil în IBN: 4 ianuarie 2020