Importanţa predării proprietăţii intelectuale în instituţiile de învăţământ superior
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
224 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-18 11:00
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
347.77:378(478) (1)
Commercial law. Company law (1050)
Higher education. Universities. Academic study (1553)
SM ISO690:2012
TIGHINEANU, Alexandra. Importanţa predării proprietăţii intelectuale în instituţiile de învăţământ superior. In: Intellectus. 2019, nr. 3-4, pp. 112-116. ISSN 1810-7079.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Intellectus
Numărul 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1857-0496

Importanţa predării proprietăţii intelectuale în instituţiile de învăţământ superior

The Importance of Teaching Intellectual Property in Higher Educational nstitutions


CZU: 347.77:378(478)
Pag. 112-116

Tighineanu Alexandra
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 24 decembrie 2019


Rezumat

Autorul consideră că educaţia în domeniul PI trebuie susţinută atât prin programele curriculare, cât și prin cele exracurriculare. Instruirea în PI reprezintă un element esenţial al consolidării și dezvoltării nivelului de conștientizare a importanţei obiectelor de PI. Instituţiile de învăţământ sunt cele mai indicate subiecte care ar putea contribui în acest sens prin educarea tinerei generaţii în spiritul respectării și valorifi cării PI. Tinerii sunt cei mai indicaţi ambasadori capabili să realizeze această schimbare în societate.

The author considers that education in the fi eld of PI must be supported by both curricular and extracurricular programs. IP training is an essential element in consolidating and developing the level of awareness of the importance of IP objects. The educational institutions are the most suitable subjects that could contribute in this respect by educating the young generation in the spirit of respecting and exploiting the IP. Young pupils are the most suitable ambassadors capable of making this change in society.

Cuvinte-cheie
educaţie PI, obiecte de PI, drept de autor, plagiat, programe de studii, curricula,

IP education, IP objects, copyright, plagiarism, study programs, Curricula