Орхусская конвенция как правовой инструмент общественных природоохранных организаций Украины и Молдовы
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
435 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-07 12:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
349.6:341.221 (1)
Special branches of law. Miscellaneous legal matters (741)
Persons and things in international law (564)
SM ISO690:2012
ШУМИЛО, Алексей. Орхусская конвенция как правовой инструмент общественных природоохранных организаций Украины и Молдовы. In: Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică. Ediția 8, 12 octombrie 2018, Bălți. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, 2018, pp. 346-355. ISBN 978-9975-50-235-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8, 2018
Conferința "Traditie și inovare în cercetarea științifică"
Bălți, Moldova, 12 octombrie 2018

Орхусская конвенция как правовой инструмент общественных природоохранных организаций Украины и Молдовы


CZU: 349.6:341.221
Pag. 346-355

Шумило Алексей
 
Харьковский национальный университет внутренних дел
 
Disponibil în IBN: 23 decembrie 2019


Rezumat

The paper presents an analytical overview of the Aarhus Convention legal framework, applied by legitimate NGOs advocating for environmental rights. The correlation of the concept of “public concerned” and “environmental NGO” is described. The author provides relevant court cases from Moldova and Ukraine. The research comes to a conclusion of undisputable applicability of the Convention for environmental NGOs filing lawsuits in Moldova and Ukraine.

Cuvinte-cheie
Aarhus Convention, environmental information, access to environmental information, environmental non-governmental organizations