Cercetări privind influenţa distanţei între rânduri asupra unor parametri de producţie de herbă şi ulei volatil la specia Artemisia Annua L.
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
454 10
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-11 09:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
633.812:631.5 (4)
Aromatic plants. Condiment plants. Oleaginous plants. Dye plants. Tanning plants. Medicinal plants (331)
Agricultural operations (956)
SM ISO690:2012
CLINCIU RADU, Roxana Alexandrina; FILIPOV, Feodor; TELIBAN, Gabriel-Ciprian; LUNGOCI, Constantin; VODĂ, Andreea-Daniela; ROBU, Teodor. Cercetări privind influenţa distanţei între rânduri asupra unor parametri de producţie de herbă şi ulei volatil la specia Artemisia Annua L.. In: Agronomie şi agroecologie. Vol.52(1), 1 ianuarie 2018, Chişinău. Chişinău: Centrul editorial UASM, 2018, pp. 72-78. ISBN 978-.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1), 2018
Simpozionul "„85 ani ai Facultăţii de Agronomie – realizări şi perspective”, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universităţii Agrare de Stat din Moldova"
Chişinău, Moldova, 1 ianuarie 2018

Cercetări privind influenţa distanţei între rânduri asupra unor parametri de producţie de herbă şi ulei volatil la specia Artemisia Annua L.

CZU: 633.812:631.5

Pag. 72-78

Clinciu Radu Roxana Alexandrina, Filipov Feodor, Teliban Gabriel-Ciprian, Lungoci Constantin, Vodă Andreea-Daniela, Robu Teodor
 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2019


Rezumat

Many species of the genus Artemisia are distinguished by their medical importance being used in various diseases. These include the species Artemisia annua L. which, due to the presence of numerous bioactive substances (absinthe, malic acid, vitamins, etc.), is used successfully in many diseases of the digestive system, as tonic, antiseptic, anti-infectious, etc. Global research demonstrates both antimalarial and anti-tumor effects. The authors show the influence of the distance between the rows on some production parameters of the species Artemisia annua L. The results obtained show that the height of the plants, the length of the branches, their number, the yield on drying and the production are influenced by this technological parameter. Also, the distance between the rows can influence the amount of volatile oil obtained, synthesized by the plant.

Cuvinte-cheie
Artemisia annua L., herba, volatile oil, morphological and biometric characters, agro-productive capacity