Cinetica de oxidare a unor fluorochinolone în sistemul foto-Fenton
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
116 4
Ultima descărcare din IBN:
2020-09-06 13:53
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
547.0+577.1 (2)
Organic chemistry (199)
Material bases of life. Biochemistry. Molecular biology. Biophysics (321)
SM ISO690:2012
TUTOVAN, Elena; ISAC-GUŢUL, Tatiana; DANILEICO, Diana; JEMNA, Victor; ARTEMENCO, Ariadna. Cinetica de oxidare a unor fluorochinolone în sistemul foto-Fenton. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 213-216. ISBN 978-9975-149-46-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Cinetica de oxidare a unor fluorochinolone în sistemul foto-Fenton


CZU: 547.0+577.1
Pag. 213-216

Tutovan Elena, Isac-Guţul Tatiana, Danileico Diana, Jemna Victor, Artemenco Ariadna
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2019