Synthesis and characterization of copper(II), nickel(II), cobalt(III), iron(III) coordination compounds with benzyl and 4-nitrobenzyl N'-(2-hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioates
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
155 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-28 13:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
547.5/.8 (1)
Organic chemistry (199)
SM ISO690:2012
USATAIA, Irina; GRADISTEANU, Maria; GULEA, Aurelian. Synthesis and characterization of copper(II), nickel(II), cobalt(III), iron(III) coordination compounds with benzyl and 4-nitrobenzyl N'-(2-hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioates. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 210-213. ISBN 978-9975-149-46-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Synthesis and characterization of copper(II), nickel(II), cobalt(III), iron(III) coordination compounds with benzyl and 4-nitrobenzyl N'-(2-hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioates


CZU: 547.5/.8
Pag. 210-213

Usataia Irina, Gradisteanu Maria, Gulea Aurelian
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2019


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Usataia, I.</dc:creator>
<dc:creator>Gradisteanu, M.</dc:creator>
<dc:creator>Gulea, A.P.</dc:creator>
<dc:date>2019</dc:date>
<dc:source>Integrare prin cercetare și inovare. () 210-213</dc:source>
<dc:title><p>Synthesis and characterization of copper(II), nickel(II), cobalt(III), iron(III) coordination compounds with benzyl and 4-nitrobenzyl N&#39;-(2-hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioates</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>