Synthesis and characterization of copper(II), nickel(II), cobalt(III), iron(III) coordination compounds with benzyl and 4-nitrobenzyl N'-(2-hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioates
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
157 10
Ultima descărcare din IBN:
2020-10-28 13:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
547.5/.8 (1)
Organic chemistry (199)
SM ISO690:2012
USATAIA, Irina; GRADISTEANU, Maria; GULEA, Aurelian. Synthesis and characterization of copper(II), nickel(II), cobalt(III), iron(III) coordination compounds with benzyl and 4-nitrobenzyl N'-(2-hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioates. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 210-213. ISBN 978-9975-149-46-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Synthesis and characterization of copper(II), nickel(II), cobalt(III), iron(III) coordination compounds with benzyl and 4-nitrobenzyl N'-(2-hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioates


CZU: 547.5/.8
Pag. 210-213

Usataia Irina, Gradisteanu Maria, Gulea Aurelian
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2019


BibTeX Export

@article{ibn_88861,
author = {Usataia, I. and Gradisteanu, M. and Gulea, A.P.},
title = {<p>Synthesis and characterization of copper(II), nickel(II), cobalt(III), iron(III) coordination compounds with benzyl and 4-nitrobenzyl N&#39;-(2-hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioates</p>},
collection = {Integrare prin cercetare și inovare.},
year = {2019},
volume = {},
pages = {210-213},
url = {https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/88861},
}