Combinarea metodelor chimice şi fizico-chimice în procesul de epurare a colorantului active şi a agenţilor auxiliari din sisteme-model
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
131 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-30 10:40
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
66:677.027 (1)
Chemical technology. Chemical and related industries (807)
Textile industry (20)
SM ISO690:2012
PORUBIN-SCHIMBĂTOR, Veronica; GONŢA, Maria; MOCANU, Larisa; MATVEEVICI, Vera. Combinarea metodelor chimice şi fizico-chimice în procesul de epurare a colorantului active şi a agenţilor auxiliari din sisteme-model. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 206-209. ISBN 978-9975-149-46-4.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Combinarea metodelor chimice şi fizico-chimice în procesul de epurare a colorantului active şi a agenţilor auxiliari din sisteme-model


CZU: 66:677.027
Pag. 206-209

Porubin-Schimbător Veronica, Gonţa Maria, Mocanu Larisa, Matveevici Vera
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2019