Instituția extrădării și a drepturilor omului: în căutarea echilibrului optim
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
340 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-15 20:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
341.44+341.231.14 (1)
International criminal law (129)
Persons and things in international law (734)
SM ISO690:2012
CEBOTARI, Doina. Instituția extrădării și a drepturilor omului: în căutarea echilibrului optim. In: Integrare prin cercetare și inovareȘtiințe juridice și economice. 7-8 noiembrie 2019, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2019, pp. 274-278. ISBN 978-9975-149-46-4 .
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare 2019
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 7-8 noiembrie 2019

Instituția extrădării și a drepturilor omului: în căutarea echilibrului optim

CZU: 341.44+341.231.14

Pag. 274-278

Cebotari Doina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 28 noiembrie 2019


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-88691</doi_batch_id>
<timestamp>1664765790</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Integrare prin cercetare și inovare</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-149-46-4 </isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Instituția extrădării și a drepturilor omului: &icirc;n căutarea echilibrului optim</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Doina</given_name>
<surname>Cebotari</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>274</first_page>
<last_page>278</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>