Роль сельских территорий в обеспечении продовольственной безопасности Украины
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
482 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-09 10:07
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.439.02(477) (1)
Production and services according to economic sectors (1010)
SM ISO690:2012
КОЩИЙ, Оксана. Роль сельских территорий в обеспечении продовольственной безопасности Украины. In: Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice. Vol.50, 14 septembrie 2018, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, 2018, pp. 95-97. ISBN 978-9975-64-299-6.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50, 2018
Conferința "Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice"
Chişinău, Moldova, 14 septembrie 2018

Роль сельских территорий в обеспечении продовольственной безопасности Украины

CZU: 338.439.02(477)

Pag. 95-97

Кощий Оксана
 
Луцкий национальный технический университет
 
Disponibil în IBN: 13 noiembrie 2019


Rezumat

The article discusses the problem of providing the world population with food. Substantial differentiation in the level of food security of countries has been detected. The unsatisfactory value of the index of food security in Ukraine was noted and the negative impact on it of problems in the development of rural areas was justified. Proposed ways to solve problems in the development of rural areas of Ukraine.

Cuvinte-cheie
Food, food security, Rural areas, rural degradation, rural population

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Koscii, O.V.</dc:creator>
<dc:date>2018</dc:date>
<dc:description xml:lang='en'><p>The article discusses the problem of providing the world population with food. Substantial differentiation in the level of food security of countries has been detected. The unsatisfactory value of the index of food security in Ukraine was noted and the negative impact on it of problems in the development of rural areas was justified. Proposed ways to solve problems in the development of rural areas of Ukraine.</p></dc:description>
<dc:source>Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor  provocări economice (Vol.50) 95-97</dc:source>
<dc:subject>Food</dc:subject>
<dc:subject>food security</dc:subject>
<dc:subject>Rural areas</dc:subject>
<dc:subject>rural degradation</dc:subject>
<dc:subject>rural population</dc:subject>
<dc:title><p>Роль сельских территорий в обеспечении продовольственной безопасности Украины</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>