Impactul factorilor ecologici asupra stării sănătății elevilor cu profil sportiv din Republica Moldova
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
119 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-18 13:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.75.05-053.2(478) (2)
Threats to the environment (300)
SM ISO690:2012
BACALOV, Iurie; CRIVOI, Aurelia; AŞEVSCHI, Valentin; CHIRIŢA, Elena; COJOCARI, Lidia; POZDNEACOVA, Ilona; CUCU, Veronica; SUVEICĂ, Luminiţa; CAZACU, Oleg; BULMAGA, Ion; PEREDERCO, Iana; PARA, Iulian; MOŞNOI, Elena; DRUŢA, Adriana. Impactul factorilor ecologici asupra stării sănătății elevilor cu profil sportiv din Republica Moldova. In: Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică. 2017, nr. 18, pp. 26-35. ISSN 1857-3517.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Numărul 18 / 2017 / ISSN 1857-3517

Impactul factorilor ecologici asupra stării sănătății elevilor cu profil sportiv din Republica Moldova


CZU: 504.75.05-053.2(478)
Pag. 26-35

Bacalov Iurie1, Crivoi Aurelia1, Aşevschi Valentin2, Chiriţa Elena1, Cojocari Lidia3, Pozdneacova Ilona1, Cucu Veronica1, Suveică Luminiţa1, Cazacu Oleg1, Bulmaga Ion2, Perederco Iana2, Para Iulian1, Moşnoi Elena2, Druţa Adriana1
 
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 12 noiembrie 2019


Rezumat

The health conditions contains the following points: an economical and social security, effective conditions for working and living, a good quality of the drinking water, of air and of soil, a rational nutrition; in other words - a healthy lifestyle. To perform all of this points it is necessary: to minimize the dangerous factors, and also to create a list of actions for diseases prevention and human protection.

Cuvinte-cheie
ecological factors, human health, mental potential, educational process, health danger