A fuzzy logic approach for mathematical modeling of the extraction process of bioactive compounds
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
296 1
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-21 00:12
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[634.7+663.26]:519.6:004.8 (1)
Small fruits of shrubs and herbaceous plants. Berries (60)
Wine. Winemaking. Oenology (268)
Computational mathematics. Numerical analysis (91)
Artificial intelligence (147)
SM ISO690:2012
GHENDOV-MOŞANU, Aliona; STURZA, Rodica; CHERECHEŞ, Tudor; PATRAȘ, Antoanela. A fuzzy logic approach for mathematical modeling of the extraction process of bioactive compounds. In: Journal of Engineering Sciences. 2019, nr. 3, pp. 89-99. ISSN 2587-3474.
10.5281/zenodo.3444119
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2019 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

A fuzzy logic approach for mathematical modeling of the extraction process of bioactive compounds

Logica fuzzy pentru modelarea matematică a procesului de extracţie a compușiilor bioactivi


CZU: [634.7+663.26]:519.6:004.8
DOI: 10.5281/zenodo.3444119
Pag. 89-99

Ghendov-Moşanu Aliona1, Sturza Rodica1, Cherecheş Tudor2, Patraș Antoanela3
 
1 Technical University of Moldova,
2 UPS PILOT ARM LTD,
3 „Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi
 
Disponibil în IBN: 11 noiembrie 2019


Rezumat

The aim of the present study was to optimize the extraction process of bioactive compounds from berries and wastes from the agro-food industry (grape marc). Mathematical models of the extraction process of biologically active compounds based on algorithms of artificial intelligence: fuzzy logic and neuro-fuzzy algorithms have been established. The mathematical models, which use the experimental average values of uncertain models, as well as of some predictive models, offer values of the sizes with a large prediction horizon. It was established, that mathematical models, which use the experimental average values of uncertain models, the experimental data, as well as of some predictive models offer values of the sizes with a large prediction horizon. The existence of various interactions between the influence factors (ethanol concentration, extraction temperature, pretreatment method) and the measured parameters (total polyphenol index, quantity of tannins extracted and antiradical activity, DPPH) was established. The great diversity of processes at different products and various parameters, as well as the existence of non-linear dependencies between sizes, allow credible extrapolations of the results only within the experimental limits.

Obiectivul studiului a constat în optimizarea procesului de extracţie a compușilor bioactivi din fructe de pădure și deșeuri din industria agroalimentară (tescovină de struguri). Au fost stabilite modele matematice ale procesului de extracţie a compușilor biologic activi, bazate pe algoritmi de inteligenţă artificială: logică fuzzy și algoritmi neuro-fuzzy. Modelele matematice, care folosesc valorile medii experimentale ale modelelor incerte, precum și ale unor modele predictive oferă valori ale mărimilor cu un orizont de predicţie mare. S-a stabilit existenţa diferitelor interacţii între factorii de influenţă (concentraţia de etanol, temperatura de extracţie, metoda de pretratare) și parametrii măsuraţi (indicele total de polifenol, cantitatea de tanin extras și activitatea antiradicalică, DPPH). Marea diversitate a proceselor la diferite produse și diverși parametri, precum şi existenţa unor dependenţe neliniare între mărimi permit extrapolări credibile ale rezultatelor doar în interiorul plajelor experimentale.

Cuvinte-cheie
fuzzy mathematical model, neuro-fuzzy mathematical model, Berries, extraction, bioactive compounds,

model matematic fuzzy, model matematic neuro-fuzzy, extracţie, fructe de pădure, compuşi bioactivi

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>A fuzzy logic approach for mathematical modeling of the extraction process of bioactive compounds</p>">
<meta name="citation_author" content="Ghendov-Moşanu Aliona">
<meta name="citation_author" content="Sturza Rodica">
<meta name="citation_author" content="Cherecheş Tudor">
<meta name="citation_author" content="Patraș Antoanela">
<meta name="citation_publication_date" content="2019/11/10">
<meta name="citation_journal_title" content="Journal of Engineering Sciences">
<meta name="citation_issue" content="3">
<meta name="citation_firstpage" content="89">
<meta name="citation_lastpage" content="99">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/JES_2019-3_89-99.pdf">