Implicații ale toleranței religioase în mediul educațional
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
199 6
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-05 18:48
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
291.16:37 (1)
Modern spiritual movements (20)
Education (7231)
SM ISO690:2012
IORDACHESCU, Veaceslav. Implicații ale toleranței religioase în mediul educațional. In: Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). 2019, nr. 2(16), pp. 160-166. ISSN 1857-0623.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Numărul 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636

Implicații ale toleranței religioase în mediul educațional

Implications of the religious tolerance in the educational environmen


CZU: 291.16:37
Pag. 160-166

Iordachescu Veaceslav
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 25 octombrie 2019


Rezumat

Religia face parte din identitatea noastră, de aceea abordarea subiectelor religioase în mediul educațional nu poate fi exclusă. Educația religioasă trebuie să țină cont de acest fapt și să propună crearea unui mediu educațional tolerant față de diverse credințe religioase ale elevilor, părinților și cadrelor didactice. O verigă importantă a mediului educațional sunt părinții care prin atitudinile și faptele lor sunt primul reper educațional pentru elevi. În acest articol am prezentat atitudinea unui grup de părinți față de educația religioasă și am evidențiat gradul de toleranță al acestora în context educațional și social.

Religion is part of our identity; therefore we cannot exclude the religious education from the school system. Religious education has to put forward the creation of a tolerant educational environment for different religious beliefs of students, parents and teachers. Parents are important partners in the educational environment, through their attitudes and actions they are the first educational models pupils identify and align with. In this article, I have presented the attitude of a group of parents towards religious education and I highlighted their degree of tolerance in educational and social context.

Cuvinte-cheie
toleranță religioasă, educația religioasă, şcoală, mediu educaţional,

religious tolerance, Religious education, school, educational environment