Influențe stilistice în sonata pentru vioară și pian în si minor de Ștefan Neaga
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
630 21
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-08 16:04
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
[780.8:780.614.332.082.2]:781.61 (5)
Music (1825)
SM ISO690:2012
FLOREA, Augustina. Influențe stilistice în sonata pentru vioară și pian în si minor de Ștefan Neaga. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică, 2018, nr. 2(33), pp. 35-40. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(33) / 2018 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Influențe stilistice în sonata pentru vioară și pian în si minor de Ștefan Neaga

Stylistic influences in the sonata for violin and piano in si minor by Stefan Neaga

CZU: [780.8:780.614.332.082.2]:781.61

Pag. 35-40

Florea Augustina
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 23 octombrie 2019


Rezumat

Ștefan Neaga (1900-1951), descendent din neam de lăutari, s-a format ca profesionist, absolvind Academia Regală de Muzică şi Artă Dramatică din București (1927 – pian, 1933 – compoziție), perfecționându-se la Ecole Normalle de Musique din Paris (1937-1939). Mai multe creații ale tânărului compozitor sunt remarcate la concursul de compoziţie George Enescu (1934, 1936, mențiunile I, III), printre acestea regăsindu-se și Sonata pentru vioară și pian h-moll (I, 1934). Lucrarea, în care se resimt influențe ale tradiţiei muzical-romantice, manifestă fenomenul caracteristic pentru școala componistică românească din perioada interbelică: fuzionarea factorului european și autohton.

Ștefan Neaga (1900-1951), descendant of a family of folk musicians, became a true professional after graduating from the Bucharest Royal Academy of Music and Dramatic Art (1927 - piano, 1933 – composition), and improving his abilities at l`Ecole Normalle de Musique from Paris (1937-1939). Many works of the young composer were appreciated at the „George Enescu” Composition Competition (1934, 1936, the 1st, 3rd grades honourable mentions). The Violin Sonata h-moll, in which one can feel the influences of the romantic musical tradition, denotes the characteristic feature of the Romanian composition school in the interwar period: the fusion of European and autochthonous factors.

Cuvinte-cheie
tradiții naționale, tendințe universaliste, influențe muzical-romantice,

national traditions, universalist tendencies, romantic musical influences