Corelații psihofiziologice ale stresului organizațional și managementul acestuia
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
520 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-03 20:42
SM ISO690:2012
MORGOCI, Lidia, COADĂ, Viorica. Corelații psihofiziologice ale stresului organizațional și managementul acestuia. In: Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor, 1-2 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2019, Ediția 68, pp. 10-12. ISBN 978-9975-76-280-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68, 2019
Conferința "Conferinţa ştiinţifică a studenţilor"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2019

Corelații psihofiziologice ale stresului organizațional și managementul acestuia


Pag. 10-12

Morgoci Lidia, Coadă Viorica
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 18 octombrie 2019


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Corelații psihofiziologice ale stresului organizațional și managementul acestuia">
<meta name="citation_author" content="Morgoci Lidia">
<meta name="citation_author" content="Coadă Viorica">
<meta name="citation_publication_date" content="2019">
<meta name="citation_collection_title" content="Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 68">
<meta name="citation_firstpage" content="10">
<meta name="citation_lastpage" content="12">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/10-12_7.pdf">