Corelații psihofiziologice ale stresului organizațional și managementul acestuia
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
527 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-04-03 20:42
SM ISO690:2012
MORGOCI, Lidia, COADĂ, Viorica. Corelații psihofiziologice ale stresului organizațional și managementul acestuia. In: Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor, 1-2 octombrie 2019, Chişinău. Chişinău: Tipografia Universităţii de Stat din Tiraspol, 2019, Ediția 68, pp. 10-12. ISBN 978-9975-76-280-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Materialele conferinţei ştiinţifice a studenţilor
Ediția 68, 2019
Conferința "Conferinţa ştiinţifică a studenţilor"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2019

Corelații psihofiziologice ale stresului organizațional și managementul acestuia


Pag. 10-12

Morgoci Lidia, Coadă Viorica
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 18 octombrie 2019


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-86030</cfResPublId>
<cfResPublDate>2019</cfResPublDate>
<cfVol>Ediția 68</cfVol>
<cfStartPage>10</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-76-280-9</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/86030</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Corelații psihofiziologice ale stresului organizațional și managementul acestuia</cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-68200</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-27183</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-68200</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-68200-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Morgoci</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Lidia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-27183</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-27183-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2019T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Coadă</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Viorica</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>