Diagnosticul obstrucției congenitale a segmentului pielo-ureteral la copii
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
239 2
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-16 16:27
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.62-007-053.2-07 (1)
Pathology of the urogenital system. Urinary and sexual (genital) complaints. Urology (190)
SM ISO690:2012
BERNIC, Jana; CELAC, Victoria; CURAJOS, Anatol; DZERO, Vera; ROLLER, Victor; ZAHARIA, Ion; REVENCO, Adrian; SEU, Larisa; GHEŢEUL, Eugen. Diagnosticul obstrucției congenitale a segmentului pielo-ureteral la copii. In: Arta Medica . 2019, nr. 1(70), pp. 77-79. ISSN 1810-1852.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Arta Medica
Numărul 1(70) / 2019 / ISSN 1810-1852

Diagnosticul obstrucției congenitale a segmentului pielo-ureteral la copii

Diagnosis of the congenital obstruction of the pielo-ureteral segment in children


CZU: 616.62-007-053.2-07
Pag. 77-79

Bernic Jana12, Celac Victoria12, Curajos Anatol12, Dzero Vera12, Roller Victor12, Zaharia Ion12, Revenco Adrian12, Seu Larisa12, Gheţeul Eugen12
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
 
Disponibil în IBN: 11 octombrie 2019


Rezumat

Actualmente, problema obstrucțiilor congenitale ale segmentului pieloureteral are un loc important în urologia pediatrică. Metode contemporane de diagnostic instrumental sunt dezvoltate și implimentate în practică. Scopul unui diagnostic precoce și bine adaptat al obstrucțiilor congenitale ale segmentului pieloureteral este de a preveni dezvoltarea bolii cronice de rinichi la copii.

Currently, the problem of congenital obstruction of the pyeloureteral segment has an important place in pediatric urology. Contemporary methods of instrumental diagnosis are developed and implemented in practice. The purpose of an early and well suited diagnosis of congenital obstructions of the pyeloureteral segment is to prevent the development of chronic kidney disease in children.

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-85629</doi_batch_id>
<timestamp>1603490442</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Asociatia Chirurgilor "Nicoale Anestiadi " din Moldova</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Arta Medica </full_title>
<issn media_type='print'>18101852</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<issue>1(70)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Diagnosticul obstrucției congenitale a segmentului pielo-ureteral la copii</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Jana</given_name>
<surname>Bernic</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victoria</given_name>
<surname>Celac</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Anatol</given_name>
<surname>Curajos</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Vera</given_name>
<surname>Dzero</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Victor</given_name>
<surname>Roller</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Zaharia</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Adrian</given_name>
<surname>Revenco</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Larisa</given_name>
<surname>Seu</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Eugen</given_name>
<surname>Gheţeul</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>77</first_page>
<last_page>79</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>