Interdependența dintre procesele de migrație și securitatea economică în Azerbaijan
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
220 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-27 16:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
314.74[338+316](575) (2)
Demography. Population studies (419)
Sociology (1862)
SM ISO690:2012
ГОЛОВАТАЯ, Людмила; АСКЕРОВА, Симузер. Interdependența dintre procesele de migrație și securitatea economică în Azerbaijan. In: Relaţii internaţionale. Plus. 2019, nr. 1(15), pp. 160-170. ISSN 1857-4440.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Relaţii internaţionale. Plus
Numărul 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393

Interdependența dintre procesele de migrație și securitatea economică în Azerbaijan

Взаимосвязь миграционных процессов и экономической безопасности в Азербайджане


CZU: 314.74[338+316](575)
JEL: F22, F24, J08, O15
Pag. 160-170

Головатая Людмила, Аскерова Симузер
 
Институт международных отношений Молдовы
 
Disponibil în IBN: 27 septembrie 2019


Rezumat

În articol au fost cercetate principalele cauze ale migrației forței de muncă din Azerbaidjan în ultimii ani. S-au remarcat factori pozitivi și negativi ai impactului migrației forței de muncă asupra dezvoltării țării. De asemenea, a fost studiat impactul fluxurilor de migrație asupra securității economice a Azerbaidjanului. Au fost formulate recomandările privind reglementarea fluxurilor de migrație în Azerbaidjan pentru a evita impactul negativ al migrației forței de muncă asupra economiei țării.

В статье были исследованы основные причины трудовой миграции из Азербайджана за последние годы. Отмечены положительные и отрицательные факторы влияния трудовой миграции на развитие страны. Также изучено влияние миграционных потоков на экономическую безопасность Азербайджана. Сформулированы рекомендации по регулированию миграционных потоков в Азербайджане, дабы избежать негативного влияния трудовой миграции на экономику страны.

Cuvinte-cheie
migraţie, migrația forței de muncă, fluxurile de migratie, securitatea economică, migrația intelectuală, exodul de creiere,

миграция, трудовая миграция, миграционные потоки, экономическая безопасность, интеллектуальная миграция, утечка мозгов