Managementul clusterului educațional
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1332 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-25 21:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.07:005.6 (15)
Management aspects of educational institutions (196)
Quality management. Total quality management (TQM) (135)
SM ISO690:2012
BACIU, Sergiu. Managementul clusterului educațional. In: Revistă de știinţe socioumane , 2019, nr. 2(42), pp. 62-69. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Managementul clusterului educațional

Educational cluster management

CZU: 37.07:005.6

Pag. 62-69

Baciu Sergiu
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2019


Rezumat

În articol se elucidează importanța și modul de organizare, funcționare a clusterului educațional.

The article elucidates the importance and the way of organizing, functioning of the educational cluster.

Cuvinte-cheie
comunitate, parteneriatul şcoală-agenți economici, cluster educațional, capitalul uman, sinergie,

community, school partnership-economic agents, educational cluster, human capital, Synergy

Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Baciu, S.</dc:creator>
<dc:date>2019-08-01</dc:date>
<dc:description xml:lang='ro'><p>&Icirc;n articol se elucidează importanța și modul de organizare, funcționare a clusterului educațional.</p></dc:description>
<dc:description xml:lang='en'><p>The article elucidates the importance and the way of organizing, functioning of the educational cluster.</p></dc:description>
<dc:source>Revistă de știinţe socioumane  42 (2) 62-69</dc:source>
<dc:subject>comunitate</dc:subject>
<dc:subject>parteneriatul
şcoală-agenți economici</dc:subject>
<dc:subject>cluster educațional</dc:subject>
<dc:subject>capitalul uman</dc:subject>
<dc:subject>sinergie</dc:subject>
<dc:subject>community</dc:subject>
<dc:subject>school
partnership-economic agents</dc:subject>
<dc:subject>educational
cluster</dc:subject>
<dc:subject>human capital</dc:subject>
<dc:subject>Synergy</dc:subject>
<dc:title>Managementul clusterului educațional</dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>