Managementul clusterului educațional
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1334 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-25 21:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.07:005.6 (15)
Management aspects of educational institutions (196)
Quality management. Total quality management (TQM) (135)
SM ISO690:2012
BACIU, Sergiu. Managementul clusterului educațional. In: Revistă de știinţe socioumane , 2019, nr. 2(42), pp. 62-69. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Managementul clusterului educațional

Educational cluster management

CZU: 37.07:005.6

Pag. 62-69

Baciu Sergiu
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2019


Rezumat

În articol se elucidează importanța și modul de organizare, funcționare a clusterului educațional.

The article elucidates the importance and the way of organizing, functioning of the educational cluster.

Cuvinte-cheie
comunitate, parteneriatul şcoală-agenți economici, cluster educațional, capitalul uman, sinergie,

community, school partnership-economic agents, educational cluster, human capital, Synergy

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Baciu, S.</creatorName>
<affiliation>Academia de Studii Economice din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Managementul clusterului educațional</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2019</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0119</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>comunitate</subject>
<subject>parteneriatul
şcoală-agenți economici</subject>
<subject>cluster educațional</subject>
<subject>capitalul uman</subject>
<subject>sinergie</subject>
<subject>community</subject>
<subject>school
partnership-economic agents</subject>
<subject>educational
cluster</subject>
<subject>human capital</subject>
<subject>Synergy</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>37.07:005.6</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2019-08-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>&Icirc;n articol se elucidează importanța și modul de organizare, funcționare a clusterului educațional.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The article elucidates the importance and the way of organizing, functioning of the educational cluster.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>