Managementul clusterului educațional
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1335 15
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-25 21:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.07:005.6 (15)
Management aspects of educational institutions (196)
Quality management. Total quality management (TQM) (136)
SM ISO690:2012
BACIU, Sergiu. Managementul clusterului educațional. In: Revistă de știinţe socioumane , 2019, nr. 2(42), pp. 62-69. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Managementul clusterului educațional

Educational cluster management

CZU: 37.07:005.6

Pag. 62-69

Baciu Sergiu
 
Academia de Studii Economice din Moldova
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2019


Rezumat

În articol se elucidează importanța și modul de organizare, funcționare a clusterului educațional.

The article elucidates the importance and the way of organizing, functioning of the educational cluster.

Cuvinte-cheie
comunitate, parteneriatul şcoală-agenți economici, cluster educațional, capitalul uman, sinergie,

community, school partnership-economic agents, educational cluster, human capital, Synergy

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-83812</doi_batch_id>
<timestamp>1709544661</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revistă de știinţe socioumane </full_title>
<issn media_type='print'>18570119</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<issue>2(42)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>Managementul clusterului educațional</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Sergiu</given_name>
<surname>Baciu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2019</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>62</first_page>
<last_page>69</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>