Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
588 3
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-31 14:42
SM ISO690:2012
ELISEEV, Serghei, ELISOVETSKAYA , Dina, CRISTMAN, Diana. Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională, Ed. ediția a IV-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2016, Ediţia IV-a, p. 78.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia IV-a, 2016
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
ediția a IV-a, Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016

Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops


Pag. 78-78

Eliseev Serghei, Elisovetskaya Dina, Cristman Diana
 
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
 
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2019


Rezumat

-

Cuvinte-cheie
-

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Trophical relationships and faunal peculiarities of the spiders (Arachnida, Aranei) in the potato crops">
<meta name="citation_author" content="Eliseev Serghei">
<meta name="citation_author" content="Elisovetskaya  Dina">
<meta name="citation_author" content="Cristman Diana">
<meta name="citation_publication_date" content="2016">
<meta name="citation_collection_title" content="Biotehnologii avansate – realizări şi perspective">
<meta name="citation_volume" content="Ediţia IV-a">
<meta name="citation_firstpage" content="78">
<meta name="citation_lastpage" content="78">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/078-078.pdf">