Biotehnologiile agricole în relaţie cu rezistenţa Glycine Max (L.) Merrill la fitopatogeni
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
429 0
SM ISO690:2012
COREŢCHI, Liuba, BUDAC, Alexandru, CELAC, Valentin, COREŢCHI, Ştefan. Biotehnologiile agricole în relaţie cu rezistenţa Glycine Max (L.) Merrill la fitopatogeni. In: Biotehnologii avansate – realizări şi perspective: Simpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională, Ed. ediția a IV-a, 3-4 octombrie 2016, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: 2016, Ediţia IV-a, p. 74.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Ediţia IV-a, 2016
Simpozionul "Biotehnologii avansate – realizări şi perspective"
ediția a IV-a, Chişinău, Moldova, 3-4 octombrie 2016

Biotehnologiile agricole în relaţie cu rezistenţa Glycine Max (L.) Merrill la fitopatogeni


Pag. 74-74

Coreţchi Liuba, Budac Alexandru, Celac Valentin, Coreţchi Ştefan
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
 
Disponibil în IBN: 12 septembrie 2019


Rezumat

-

Cuvinte-cheie
-