Современные тенденции развития рынка труда Хынчештского района
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
695 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-06 08:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
331.53(478) (4)
Labour market. Employment (479)
SM ISO690:2012
ЗАХАРОВ, Светлана. Современные тенденции развития рынка труда Хынчештского района. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: : Structura demografică şi calitatea potenţialului uman, 15-16 octombrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2015, Ediția 10, pp. 134-141. ISBN 978-9975-4000-6-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 10, 2015
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 15-16 octombrie 2015

Современные тенденции развития рынка труда Хынчештского района

CZU: 331.53(478)

Pag. 134-141

Захаров Светлана
 
Национальный Институт Экономических Исследований
 
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2019


Rezumat

În articolul prezent se analizează rezultatele implementării politicilor de creștere a ocupării forței de muncă - măsuri prevăzute în Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Hîncești pentru anii 2013-2020. Se examinează dinamica indicatorilor principali cu privire la dezvoltarea piеței forței de muncă, factorii ce afectează piața muncii locală.

The results of the implemented employment policies, which are included in the Strategy of socio-economic development of Hincesti district for the period 2013-2020, are analyzed in the article. The dynamics of main labour market development indicators and factors affecting the local labour market are examined.

Cuvinte-cheie
piaţa forţei de muncă, raionul Hînceşti, rata de ocupare, şomaj, crearea locurilor de muncă, politicile ocupaţionale,

labour market, Hincesti district, employment rate, unemployment, job creation, employment policies