Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
772 4
Ultima descărcare din IBN:
2023-10-29 19:39
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
614.2:616.1-053.9(478-22) (2)
Public and professional organization of health (880)
Pathology of the circulatory system, blood vessels. Cardiovascular complaints (1025)
SM ISO690:2012
NEGARĂ, Anatolie, GREJDIANU, Tudor, MARGINE, Leonid, LAVRIC, Alexandru, BADAN, Vlad, LUPAŞCU-VOLENTIR, Felicia, ŞORIC, Gabriela, MAZNIUC, Viorica. Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: : Structura demografică şi calitatea potenţialului uman, 15-16 octombrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2015, Ediția 10, pp. 128-133. ISBN 978-9975-4000-6-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 10, 2015
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 15-16 octombrie 2015

Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la vârstnici din mediul rural

CZU: 614.2:616.1-053.9(478-22)

Pag. 128-133

Negară Anatolie, Grejdianu Tudor, Margine Leonid, Lavric Alexandru, Badan Vlad, Lupaşcu-Volentir Felicia, Şoric Gabriela, Mazniuc Viorica
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2019


Rezumat

The problem addressed in this article is to analyze the situation regarding cardiovascular disease morbidity and mortality of the old population in the Republic of Moldova, to identify and to assess the impact of cardiovascular risk factors and to outline the methods and strategies for prevention in the context of primary health care.

Cuvinte-cheie
cardiovascular diseases, morbidity, mortality, risk factors, prevention

Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="Particularităţi medico-sociale ale maladiilor cardiovasculare la v&acirc;rstnici din mediul rural">
<meta name="citation_author" content="Negară Anatolie">
<meta name="citation_author" content="Grejdianu Tudor">
<meta name="citation_author" content="Margine Leonid">
<meta name="citation_author" content="Lavric Alexandru">
<meta name="citation_author" content="Badan Vlad">
<meta name="citation_author" content="Lupaşcu-Volentir Felicia">
<meta name="citation_author" content="Şoric Gabriela">
<meta name="citation_author" content="Mazniuc Viorica">
<meta name="citation_publication_date" content="2015">
<meta name="citation_collection_title" content="Creşterea economică în condiţiile globalizării">
<meta name="citation_volume" content="Ediția 10">
<meta name="citation_firstpage" content="128">
<meta name="citation_lastpage" content="133">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/128-133_4.pdf">