Анализ потенциала рабочей силы в Республике Молдова
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
741 7
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-31 10:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
331.53(478) (4)
Labour market. Employment (472)
SM ISO690:2012
САВЕЛЬЕВА, Галина. Анализ потенциала рабочей силы в Республике Молдова. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: : Structura demografică şi calitatea potenţialului uman, 15-16 octombrie 2015, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: 2015, Ediția 10, pp. 112-127. ISBN 978-9975-4000-6-0..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 10, 2015
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 15-16 octombrie 2015

Анализ потенциала рабочей силы в Республике Молдова

CZU: 331.53(478)

Pag. 112-127

Савельева Галина
 
Национальный Институт Экономических Исследований
 
 
Disponibil în IBN: 11 septembrie 2019


Rezumat

În articolul prezent sunt analizați indicatorii principali ai forței de muncă în baza datelor din Ancheta Forţei de Muncă. Se constată scăderea numărului populaţiei salariate, ratei de ocupare a forței de muncă, şomajul latent. Nivelul scăzut al salariilor a condus la micşorarea ponderii salariului în totalul veniturilor populației, provocând diminuarea funcţiei stimulative şi motivaţionale a salariului. Funcționalitatea imperfectă a pieței muncii contribuie la refluxul migraţional al populației în vârsta aptă de muncă etc. În baza datelor analizate se propun unele recomandări de perfecționare a politicilor în domeniu.

The authors analyse the main labour force indicators in the Republic of Moldova based on the Labour Force Survey carried out by the National Bureau of Statistics. A decline in the number of employees and labour force occupation rate and latent unemployment are registered in the country. A low level of salaries contributed to the reduction of their proportion in the overall population revenue, which in turn weakened their stimulating and motivating function. The imperfect functionality of the labour force intensifies the migration outflows among the working population. Based on the analysed data, a set of practical recommendations with regard to the improvement of the corresponding polices is proposed.

Cuvinte-cheie
ocuparea forţei de muncă, populaţia economic activă şi inactivă, Moldova, indicatorii ocupaţionali, situaţia pe piaţa muncii, populația în vîârstă aptă de muncă,

employment, economically active population and inactive, Moldova, occupational indicators, the labor market situation, working age population